หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 422 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 4 ห้อง 424 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สนาม B-1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สนาม B-1 ห้อง สนามวอลเลย์บอล 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล B-8 ถนนคนเดิน 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 523 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-4 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A-3 ห้อง โรงอาหาร 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 6 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ Eng 6 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 511,512 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 513,514 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อาคาร 5 ห้อง 524,525 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้อง อาคารจริยธรรม 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
18 810 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C-2 ห้องอาคารจริยธรรม ชั้น ม.1-ม3 ห้อง C-2 ห้องอาคารจริยธรรม 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00 ไม่ส่งต่อในระดับภาค เนื่องจากเป็นทีมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]