หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที A3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C1 ห้อง อนุบาล 2/3 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล C1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/3 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เวที่ A8 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลศรีวิไล เวที A7 ห้อง เวทีเทศบาล 6 ต.ค. 2557 09.00-17.00
-
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลศรีวิไล เวที A7 ห้อง เวทีเทศบาล 5 ต.ค. 2557 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]