หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 511-512 5 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 513 - 514 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 511 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 512 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 513 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 5 ห้อง 514 6 ต.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 403 5 ต.ค. 2557 09.00 - 12.00 น. 405 เก็บตัว
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 401 5 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 405 เก็บตัว
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 401 6 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00 405 เก็บตัว
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 4 ห้อง 402,404 5 ต.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 2 ห้อง 203 - 204 5 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ อาคาร 2 ห้อง 201-202 5 ต.ค. 2557 09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]