หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล นายณรงค์ หวันลา  
2 เทศบาลตำบลศรีวิไล  
3 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม นายไวยวุฒิ กุพันลำ  
4 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ นายถาวร ศรีลุนช่าง  
5 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ นายประวิน แก้วดวงแสง  
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา นายประไพ อุณาศรี  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล นายบุญทวี สาลี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]