ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน