ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน