ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน