ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 74.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า สพป. อำนาจเจริญ 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 72.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 72.33 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน