ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน