ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 33 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 25 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 24 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 23 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน