ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 46 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน