ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านห่องเตย สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
15 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
16 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
17 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
18 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน