ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน