ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 66.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 65.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 60.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 58 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 57.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 56.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 54.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 49.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 42.5 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 42 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน