ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ - -  
8 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน