ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน