ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห่องเตย สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน