ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน