ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน