ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 47 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 44 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 37 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 23 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน