ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งหิน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 44 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 44 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 16 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน