ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
8 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน