ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน