ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
14 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน