ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนเมย สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกก่ง สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน