ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 59 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 55 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน