ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 78.25 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน