ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน