ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 63.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 49.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 45.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 42.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 39 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 24.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 24.5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 17 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน