ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 97.19 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 87.56 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 86.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 83.21 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 83.14 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 81.39 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 78.58 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 78.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 69.17 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 68.43 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 68.42 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 68.09 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 66.31 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 64.1 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ - -  
19 โรงเรียนโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน