ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 12.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 7.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน