ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 25 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 17.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 17.5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 17.5 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. อำนาจเจริญ 15 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. อำนาจเจริญ 15 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 12.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 12.5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 10 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 10 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 10 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 7.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 7.5 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 7.5 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน