ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 12.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 12.5 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 10 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 7.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 2.5 เข้าร่วม 9  
14 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านยางช้า สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน