ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโคกก่ง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
12 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7  
13 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน