ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน