ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ - -  
4 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ - -  
5 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ - -  

หมายเหตุ : ไม่เข้าแข่งขัน จำนวน 3 โรงเรีียน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน