ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน