ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน