ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน