ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน