ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
18 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
19 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  
20 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน