ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจาน สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน