ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ - -  
7 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ - -  
8 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน