ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5  
6 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน