ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 94.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 90.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 90.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 88.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 87.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทับเมย สพป. อำนาจเจริญ 87.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 86.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง สพป. อำนาจเจริญ 85.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 84.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ 82.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 78.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 78.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 77.8 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน