ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน