ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคันสูง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10  
11 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 14  
17 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน