ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน