ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน