ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
15 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 9  
16 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน